Условия за ползване

Моля, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Конфиденциалност на данните

3КЮ ЕООД гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за изпълнение на услугите. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура за закупения продукт или услуга.

Права и отговорности на страните

Материалите на този сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

3КЮ ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този сайт. Възможни са печатни грешки. 3КЮ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някоя от информацията, публикувана в този сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти, се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

3КЮ ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо 3КЮ ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този сайт или материали от него от Ваша страна, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Препратки към други Web сайтове, собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове, собственост на трети лица са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. 3КЮ ЕООД  не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условия на 3КЮ ЕООД. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Сайт с връзка към Web сайта на 3КЮ ЕООД:

  • Може да сочи към съдържание на 3КЮ ЕООД, но не и да го копира.
  • Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на 3КЮ ЕООД.
  • Не трябва да посочва неявно, че 3КЮ ЕООД налага или препоръчва него или продуктите му.
  • Не трябва да представя погрешно отношенията си с 3КЮ ЕООД.
  • Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на 3КЮ ЕООД.
  • Не трябва да използва логото на 3КЮ ЕООД  без разрешение.
  • Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

Промяна на цени на услуги

3КЮ ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, 3КЮ ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Общи бележки

3Q-bg.com се управлява от фирма 3КЮ ЕООД, ЕИК 160004118 с адрес на управление гр. Пловдив, ул. Захари Зограф 10.  3КЮ ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. 3КЮ ЕООД  може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

Последна актуализация: 07 Май 2015 г.